A szűz istennők

A szűz istennők
A szűz istennőkben közös a függetlenség, az aktivitás, a kapcsolat nélküliség. Azaz, önmagukkal való egységet keresik és nem egy másik embertől akarnak függeni.

A három szűz istennő

A három szűz istennő (Artemisz; Athéné; Hesztia) kivételként emelkedik ki a férfi istenek által uralt rendszerből, és a férfiak által uralt korból. Nem mentek férjhez, férfi nem győzte le őket, még Aphrodité mesterkedései sem voltak rájuk hatással.

Ennek az őstípusnak a kifejeződési formái azok a nőszervezetek, melyek az önismeret fejlesztésére, önsegélyezésre vagy bizonyos jogok biztosítására alakulnak.

A szűz istennő aspektusa a nő lelkének az a része, melyet egyetlen férfi sem vehet birtokba, ahová nem képes „behatolni”, mert ennek a lélekrésznek nincs igénye férfira. Önbecsülését önmagából meríti, anélkül, hogy mások elismerését igényelné. Nem áll külső befolyások hatása alatt, ezért hű marad önmagához. Arra érez késztetést, hogy belső értékeinek megfelelően éljen, s azt tegye, ami számára fontos. Amit tesz, az azonos önmagával, igaz és hiteles. A szűz istennő archetípusát megélő nő személyiségének nagy része érinthetetlen, elérhetetlen, s nem a fizikai valója!

Azok a nők, akik hozzájuk hasonlítanak, vonakodnak a társadalom által elvárt hagyományos szerepek betöltésétől, inkább mennek csak a saját fejük után.

A szűz istennők mai utódainak a tudata élesre állított. Képesség, erő, koncentráció, ez az, amivel csak ők rendelkeznek.


Hogyan óvják magukat a férfi befolyástól?

  • Athéné (extrovertált) azt a módszert választotta, hogy azonosult a patriarchális (férfias) értékekkel, a városokban maradt, versengve a férfiakkal, az ő eszközeiket használva. A gyakorlatias merkúri síkot képviseli.
Athéné, a bölcsesség istennője

 
  • Artemisz (extrovertált) a férfibefolyástól való elkülönülést választotta, kivonul a férfiak által uralt városokból, a vadonban él. A nő belső motivációját képviseli a tehetség kibontakoztatására, a problémák megoldására, a környezet rendezett kialakítására. A lelki jupiteri síkot képviseli.
Artemisz, a vadászat és Hold istennője

 
  • Hesztia (introvertált) a belső világába húzódott, anonim alakot öltött, így magára maradhatott befolyástól mentesen. A szellemi uránuszi síkot képviseli. 
Hesztia, a házioltár őrzője


Forrás:
Arthur Cotterell: Képes mitológiai enciklopédia (Glória Kiadó 2004)
Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők (Stúdium Effektíve Kiadó)
Veronica Ions: Mitológia –Hamlyn-könyvek; (Holló és tsa Kiadó 1997)
 
Oláhné Mednyánszki Krisztina
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
okleveles asztrológus
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola
Tel: 0630/479-2392
Irodai telefon: 06-52/786-892
Mail:
 info@mindenamionismeret.hu
Skype: artemiszmuhely

Vissza