Asztrológia: Gyakorlati útmutató az élethez

Asztrológia: Gyakorlati útmutató az élethez
Az asztrológia egy több ezer éves hagyománnyal bíró rendszer, mely mind a mai napig fennmaradt, s most újra fellendülőben van. Az első írásos feljegyzések 4000 évvel ezelőttiek, Mezopotámiából származnak, mely az emberi kultúra bölcsője volt. Belső lényegét tekintve nem azonos a bulvársajtóban megjelenő „útmutatókkal”.
 

Maga a kozmosz szó rendet jelent, mely feltételezi, hogy egy rendbe, rendszerbe véletlenek nem férnek bele

Tehát minden folyamat mögött törvényszerűségek húzódnak meg, akkor is, ha az ember ma még nem képes ezeket teljes egészében tudományosan felfedezni, megérteni.

Az égbolt csillagai is tükrözik ezeket a folyamatokat, s mivel elég távol vannak tőlünk, mozgásukat megfigyelve viszonyítási rendszerként használhatjuk őket. Nem okoznak, csak jeleznek hatásokat, törvényszerűségeket, mint például a hőmérő a falon. Megmutatják a születés időminőségében aktuálisan ható kozmikus erőket, energiákat, melyek mintegy kódként bevésődnek s a megfelelő időben aktivizálódnak.


Az asztrológia is, mint szimbólumrendszer az analógiákra épül

 • Alapját 10 őselv (C. G. Jung: archetípus) adja, mely a világban és az emberi pszichében egyformán működik. Ezek az őselvek visszaköszönnek a többi szimbólumrendszerben is (pl. ji-csing, számmisztika, tarot stb.) s az asztrológiai planétákkal (bolygókkal) analógok. Ez a fajta gondolkodásmód a jobb féltekéhez, az intuitív észleléshez köthető.


Horoszkóp szó jelentése: „órába nézni”

 • Az asztrológia azért lehet a mindennapi élet tudománya, hiszen jelzi, hogy kozmikus értelemben mi az aktuális és időszerű, tehát mikor milyen jellegű tevékenység elvégzése támogatott. Szabadon választhatunk, hogy kihasználjuk a kedvező kozmikus hatásokat, ekkor könnyebben, gördülékenyebben mennek a dolgaink, vagy ellenszegülve azoknak, nagy energia befektetéssel, nehezen érünk a teendőink végére. Háziasszonyként mindenki megtapasztalta már, hogy ugyanazt a tevékenységet néha kétszer annyi idő alatt tudjuk megtenni.

Az emberi élet célja a fejlődés, a tanulás

 • Mindenki tanul, tudatosan, vagy tudattalanul, s időnként az élet vizsgahelyzet elé állítja.
 • Ezért a mai kor megköveteli az asztrológia és pszichológia összekapcsolását, mely a régmúltban közös gyökereket mondhat magáénak.
Példa erre C. G. Jung idézete a Megjegyzés „Az aranyvirág titkához”-ból: „Az asztrológia a pszichológiából eredő megismerés, mégpedig minden fenntartás nélkül, hiszen az asztrológiában összpontosul a régi korok minden pszichológiai ismerete.”
 
 • A személyes horoszkóp (mely az életesemények által visszakorrigált születési óra-percre állítandó fel!) tükrözi az egyén személyiségéből fakadó problémáit, megmutatja azt, hogy ezeket képes legyen korrigálni, „megtanulni”, ezért milyen élethelyzetekkel találkozik, azokat hogyan éli meg.
Stephen Arroyo: Asztrológia, pszichológia és a négy elem c. könyv tudományos mellékletében írja: „Kézenfekvő a következtetés, miszerint az asztrológiai horoszkóp az egyénnek a kozmikus erőkhöz való hozzáhangolódását tárja fel, egyúttal rögzíti azt, hogy az egyén energiamezőjébe a születése pillanatában milyen alapfrekvencia, alapritmus és rezonancia rögzült bele. Garrett (Eileen Garrett tisztánlátó Kalandozások a természetfölöttiben c. könyv) hasonlata szerint „minden nyersanyagnak előre meghatározott tulajdonságai és felhasználhatósági területei vannak, és minden tárgy arra a célra alkalmas igazán, amire tervezték.”
 
 • A személyes horoszkóp tehát egyfajta használati útmutató az életünkhöz, mely megmutatja, hogy mely dolgokat kell megtanulnunk, tökéletesítenünk, s ehhez milyen képességek, erőforrások állnak a rendelkezésünkre.

Nem használható jóslásra, önigazolásra és arra, hogy a nehézségeinket kikerüljük!

Hatékony segítséget nyújthat...

 • Ha életünket, problémáinkat egy mélyebb szinten akarjuk megérteni, tudatosan akarunk tanulni az élethelyzeteinkben.
 • Visszatérő krízishelyzetek, kapcsolati nehézségek gyökerének feltárására.
 • A megszületett gyermekhez „használati útmutatót” kaphatnak a szülők, annak érdekében, hogy jobban megértsék, s a lehető legjobban tudják segíteni abban, hogy önmagává válhasson.
 • Továbbtanulási helyzetben, ha a szülők és a gyermek is bizonytalan abban, hogy merre induljon el az életben.
 • Párkapcsolati összeillés: mit tehetnek a felek külön-külön, és együtt a kapcsolat jövőjéért.
 • Gyermektervezés időpontja, életképesség.
 • Fontos események előre tervezése: pl. vállalkozás indítása, egy tervezhető műtét, stb.
 • „Nem találom az utamat”, életcél keresése.
Ebben, a rendelkezésünkre áll az asztrológia ősi tudása, vallja az asztrológus hittel!
 
Oláhné Mednyánszki Krisztina
okleveles asztrológus
képzésért felelős vezető
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Telefon: 0630/479-2392
Irodai telefon: 0652/786-892
Skype: artemiszmuhely

Vissza