Szeretetünk kifejezési formái

Szeretetünk kifejezési formái Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

Tanuld meg társad szeretet-nyelvét!  „Emberlétünk legmélyén él a vágy a meghitt és szeretetteljes kapcsolat iránt. A házasság rendeltetése, hogy betöltse ezt a szeretetvágyat.”  Gary Chapman: Egymásra hangolva (Harmat Kiadó) című könyve alapján.

Egy párkapcsolatban nem csak az egyén, de maga a kapcsolat is fejlődik

 • A szerelmi „megszállottság” átlagos időtartama 2 év. Titkos kapcsolatnál kicsit több. Téves elképzelés, hogy a szerelem örökké fog tartani. Ahhoz, hogy a szerelem euforikus állapotából stabil szeretetkapcsolatba „érkezzünk”, fontos tényező, hogy a felmerülő konfliktusainkat hogyan oldjuk meg. Érdekeltek-e vagyunk-e egyáltalán a konfliktus megoldásában, vagy az ürügyet szolgáltat egy szakításra.
 • Konfliktus megoldásra akkor törekszünk, ha egyébként élvezzük a társunk szeretetét, elfogadását, s mi is hasonlóan érzünk iránta. A szeretet önmagában nem oldja meg a problémákat, de olyan hátteret teremt, amely segíti megoldani konfliktusainkat.
 • Van egy eredendő szeretet éhségünk, melynek kielégítését elsősorban a társunktól várjuk. Ahhoz, hogy egyensúlyban legyünk, nekünk is fontos kifejeznünk társunk felé szeretetünket, megbecsülésünket. Nem elég, hogy „úgyis tudja…”

Mindannyian más „szeretet-nyelvet” használunk

 • Ezek azok a gesztusok, kifejezési formák, melyekből mi azt érezzük, hogy szeretnek, elfogadnak bennünket. S erre nap mint nap szükségünk van, különben ingerültté, majd fásulttá válunk, „kiürülünk”! Amikor nem érezzük társunk szeretetét, üresség és fájdalom tölt el bennünket. A belső űr arra késztethet, hogy házasságon kívül keressünk új szerelmet, melytől érzelmi szükségleteink feltöltődnek.
 • A valódi szeretet erőfeszítést igényel, az értelem és érzelem összhangját. Arra van szükségünk, hogy olyasvalaki szeressen bennünket, aki szabadon döntött mellettünk, mert szeretetreméltónak talált, s ezt ki is fejezi.
 • Azok a cselekedeteink fejezik ki legjobban a szeretetünket, melyek nem magától értetődőek számunkra. A szeretetnyelv gyakorlása tudatosságot kíván minden nap. Ha szeretni akarjuk társunkat, azt az ő nyelvén kell kifejeznünk! Megkérdezhetjük tőle, hogy miben kellene változnunk, hogy jobban érezze szeretetünket.

Az alábbi rövid összefoglalók alapján megtalálhatjuk, hogy számunkra és szeretteink számára melyik az a szeretet kifejezési forma, amiből érezzük, hogy szeretve vagyunk. Gary Chapman ezeket a kifejezési formákat öt csoportba osztotta:

 • Egyszerű, közvetlen dicsérő szavak, elismerő kijelentések, melyek segítik a legjobbat kihozni a társunkból.
 • A dicséret sokkal ösztönzőbb, mint a zsörtölődés, kritika!
 • Konfliktus helyzetben a jelenre koncentráljunk, ne emlegessük fel a múltbéli sérelmeket.
 • Mindig fejezzük ki az elismerést, mikor társunk valamit megtesz!
 • Bátorítsuk társunkat, mely segíti a szunnyadó lehetőségeinek a kiaknázását! Abban erősítsük, ami ő érdeklődik és fogékony! A bátorításhoz empátiára van szükség, hogy társunk szemszögéből lássuk a világot. Így érthetjük meg, ő mit tart fontosnak.
 • Érzéseinket osszuk meg őszintén, mert meghittebbé teszi a kapcsolatot!
 • Az empátia segít megérteni a másiknál megjelenő indulat valódi okát.
 • A szeretet része a megbocsátás!
 • Ismerjük meg, mire vágyik a másik, milyen céljai vannak!
 • Közvetett megerősítést is használhatunk: távollétében is beszélj róla elismerően és a jelenlétében is, ha rászolgált! Ha mi részesülünk elismerésben, azt osszuk meg társunkkal is!
 • Lényege a teljes figyelemmel együtt töltött idő, közös tevékenység. Ha ezt nem kapja meg, haragszik arra a tevékenységre, mely szerinte elveszi tőle a másik idejét!
 • Együttlét lényege az egymásra irányított figyelem. A közösen végzett tevékenység ebben csak eszköz! Törődünk egymással, élvezzük egymás társaságát.
 • Gyakori formája: meghitt beszélgetés. A házasság kapcsolat, nem megoldandó probléma! Itt érző és értő meghallgatásra van szükség! Tanácsadásra csak akkor, ha a másik ezt kéri!
 • Vegyük fel társunkkal a szemkontaktust, ne foglalkozzunk közben mással. Empátiával hallgatva érezzük át társunk érzéseit, s ezt vissza is jelezhetjük; figyeljük a testbeszédet; ne szakítsuk félbe!
 • Akinek ez az elsődleges szeretet-nyelve, addig nem érzi, hogy a társa szereti, míg az nem osztja meg vele a gondolatait, érzéseit.
 • A közös tevékenység is együtt töltött minőségi időt jelent, hiszen az élmények elraktározódnak és gondolatban előhívhatók. Ez lehet bármi, a cél a közös élményszerzés: hangverseny, séta, kertészkedés, takarítás stb.
 • Az ajándék kézzelfogható jele annak, hogy valaki rám gondolt. A szeretetet jelképezi, ezért nem az értéke a fontos. A szeretet és adni vágyás szoros kapcsolatban van egymással.
 • Anyák féltve őrzik gyermekük ajándékait. A jegygyűrű is ilyen szimbólum.
 • Könnyű elsajátítani ezt a nyelvet: találhatunk, készíthetünk, vásárolhatunk bármit, aminek társunk örülne.
 • Figyeljük meg: melyek azok az ajándékok, melyeket társunk őszinte örömmel fogadott az elmúlt időkben? Ha társunk ajándékainkat kritikával fogadja, nem ez a szeretet-nyelve!
 • A házastárs jelenléte nehéz helyzetben mindennél többet jelent! Ajándékozzuk önmagunkat oda, legyünk jelen fontos élethelyzetekben! (szülés, temetés stb.) „Nekem fontosabb a férjem/feleségem, mint az állásom!”
 • Jó, ha az igényünket ki is tudjuk fejezni! „Nagyon szeretném, hogy a ma estét velem töltsd!”
 • Ha bírálattal illetjük társunkat, mert nem tesz meg számunkra bizonyos dolgokat, akkor valószínűleg ezt a nyelvet beszéljük.
 • Ez a szeretet kifejezési forma kisebb – nagyobb olyan szolgálat a társunknak, ami neki örömet okoz. Akár terítés, mosogatás, tisztítás vagy a kedvenc étel elkészítése, segítség a munkában.
 • Kérésekkel adjuk tudtára a másiknak, hogy mit szeretnénk: a kérések kijelölik a szeretet útját, a követelés azonban gátolja azt.
 • Ha társad nem érti, mit szeretnél, készíts egy kívánságlistát, konkrétumokkal. Mik azok a szívességek, melyeket szeretnéd, hogy a társad megtegyen?
 • Amit az emberek a szerelem alatt megtesznek egymásért, azt nem biztos, hogy a házasságban is megteszik. Cselekedeteinket sok minden befolyásolja, de nagyon erős a hozott családi minta.
 • A bölcs szülők a testi érintéssel is kifejezik szeretetüket, s ez fontos a párkapcsolatban is.
 • A testi érintés egyik változata a szexualitás. Itt nagyon fontossá válik, hogy a társunk megfelelő módon reagáljon a közeledésünkre.
 • Testünk különböző területei eltérő módon érzékenyek. Simogatásra és a pofonra egyaránt érzékenyen reagálnak, akiknek ez a szeretet-nyelvük. Jó, ha ki tudjuk fejezni, társunk felé, hogy milyen módon igényeljük az érintést. Simítások, finom ölelések, kézfogás az utcán stb.
 • Különböző társadalmakban különböző a testi kontaktushoz fűződő viszony.
 • Az ilyen szeretet-nyelvet beszélő számára a hűtlenség különösen nagy fájdalmat okoz!
 • Minden kapcsolatban elengedhetetlen a társ gyengéd és szeretetteljes fizikai érintése, mely nem korlátozódik csak a szexualitásra!
 • A legtöbb nő akkor vágyik szexuális együttlétre, ha érzi, hogy a társa szereti őt.

Keressük meg tudatosan gyermekeink szeretet nyelvét is!
 • Figyeljük meg, gyermekünk hogyan fejezi ki szeretetét valaki más iránt. Általában azt adja, amit kapni szeretne. S ha ezt felismerjük, mi is a számára leginkább érthető nyelven fejezhetjük ki azt, mennyire fontos számunkra!

„Jó nyelvtanulást és gyakorlást!”