Ezoterikus felnőttképzés

Ezoterikus felnőttképzés Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

Ezoterikus felnőttképzésen azt a tartalmat, módszert és formát értem, amivel napjainkban, jelenleg úton-útfélen találkozhatunk…

Kezdve a különböző testi-lelki-mentális önfejlesztő technikáktól, az aura- és sorselemzésen, jósláson, csakra tisztításon át, a pszichikus képességek fejlesztéséig, az egy napos, vagy esetleg hétvégi „spirituális megvilágosodás” kurzusokig.

Ha úgy érzed, hogy mentálisan minden aspektusból feltérképezted azt a képzést, amire jelentkezni szeretnél, még mindig hallgathatsz intuíciódra, megérzéseidre, hogy kell-e neked egyáltalán. Hallgass belső hangodra, megmutatja a helyes utat!

Valószínűleg magyarázatra szorul címválasztásom. Először a felnőttképzés felől közelítem meg e témát…

 • Ha felnőttképzésre gondolok, eszembe jut minden olyan folyamat (képzés, tanfolyam, átképzés, tréning) melyen felnőttként vehetünk részt. Ez már nem kötelező, nem iskolarendszerű. Viszont előre lépésünket, nagyobb mérvű boldogulásunkat, érvényesülésünket eredményezheti az életben. Jó esetben. Rosszabb esetben sem többek, sem jobbak nem leszünk általa, sem munkavállalási lehetőségeink/esélyeink nem javulnak. Ezért aztán nem árt, ha kellően megfontoljuk, mibe vágjuk fejszénket a szó átvitt értelmében, ha már felnőttként újra tanulni kezdünk.
 • Manapság sokszor hallani a médiában azt a kifejezést, hogy egész életen át tartó tanulás. Valóban szükség van erre! A világ körülöttünk oly gyors mértékben változik, hogy néha azt érezhetjük, nem vagyunk képesek vele lépést tartani. Legalább próbáljuk meg!

Magyarországon törvény szabályozza a felnőttképzéssel kapcsolatos tevékenységeket, folyamatokat.

 • Biztosan hallottál róla, hogy 2020. szeptember 1-től a felnőttképzés (2013. évi LXXVII tv) radikálisan átalakult. A törvényi előírások kiterjednek a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást nyújtók jogaira, kötelezettségeire, de szólnak a szolgáltatást igénybe vevő felnőttekről is.
 • Hazánkban felnőttképzést folytatni csak a felnőttképzési államigazgatási szerv felé bejelentett és nyilvántartásba vett intézménynek, cégnek, egyéni és társas vállalkozásnak lehet.
 • Bejelentés után a felnőttképzési nyilvántartási számot tartalmazó engedélyt a tevékenység megkezdéséhez megküldik a kérelmezőnek. (Az Artemisz Gyógyforrás Oktató és Szolgáltató Kft. száma B/2020/003184)
 • Mindenkinek, aki felnőttképzéssel szeretne hivatalosan és törvényesen foglalkozni, joga van kérni ezt az engedélyt. Csak a nyilvántartásba vétel után kezdheti meg felnőttképzési tevékenységét.

Lássuk az ezoterikus szó jelentése irányából a témát!

 • Ezoterikus = belső. Olyan események, jelenségek, tartalmak, melyek belül, lelkünk belsejében játszódnak le. Ebből következően mindenkié más-más. Aki elindul egy önmaga belső világát felfedező úton, saját élményei egyéni színezetet nyernek. Az ezoterikus tanítások arra ösztönöznek sokunkat, hogy a világot és benne önmagunkat ne csak egyféle szemszögből figyeljük, értékeljük. Ne csak ateista szemüvegen keresztül! Ne csak kívül keressük a magyarázatainkat a világ, és természetesen önmagunk működésére. Belül, önvalónk mélyén találjuk meg saját igazságainkat. Erről az önmagunk lelkében zajló belső folyamatok élményiről sokat lehet írni, beszélni.
 • Jól mutatja ezt, hogy a populáris ezotéria irodalma a 90-es évektől kezdve betört a könyvpiacra. Az ezoterikus tanítások, szellemi irányzatok, melyek hosszú évtizedeken keresztül lelki és szellemi elnyomás alatt voltak nem csak a kollektív, hanem az egyéni tudat szintjén is, most „követelik létjogosultságukat” az élet minden területén. Paradigmaváltás zajlik a világban, a különböző tudományterületeken.

Ha valóban örökségül szeretnénk hagyni utódainkra a Föld bolygót, akkor radikális változtatásokra van/lenne szükségünk. E változtatások stabil alapját adhatja/adhatná meg egy gondolkodásbeli váltás.

 • Úgy tűnik, hogy az ezoterikus gondolkodásmód és az ennek megfelelő viselkedés és cselekvés, megoldás lehet az életünk minden területén jelentkező válságra.
 • Legalábbis ezt mutatja az ilyen témájú előadások, tanfolyamok, képzések, önfejlesztő körök sokasága, öngyógyító módszerek terjedése. Ez nem csak a természetgyógyászat felé fordulásban nyilvánul meg a fizikai síkú gyógyulás területén, hanem lelki és mentális önvalónk is keresi minél egészségesebb működésének a feltételeit, módszereit, technikáit.
 • A piaci szféra a kereslet és kínálat egyensúlyára épül. A kor, melyben élünk, folyamatos változáson megy keresztül. Az emberek sokasága veszítette el személyisége stabilitásának alapjait, vagy legalábbis megingott bizalma a régi, hagyományos, konzervatív értékrendekben. Aki nem süpped bele letargiájába, tudatosan keresi a megoldásokat. Erre ad kínálatot a „pszicho-spiro-ezobiznisz” mindenféle lehetőségeivel. E fogalom alatt értek minden spiritualitással, ezotériával, pszichológiával üzletszerűen, anyagi haszonszerzés érdekében folytatott tevékenységet. Hiszen a kereslet megteremtette az igények, a szükségletek kielégítéséhez a kínálati piacot is.

Ezoterikus felnőttképzés?

Ezoterikus felnőttképzésen azt a tartalmat, módszert és formát értem, amivel napjainkban, jelenleg úton-útfélen találkozhatunk, kezdve a különböző testi-lelki-mentális önfejlesztő technikáktól, az aura- és sorselemzésen, jósláson, csakra tisztításon át, a pszichikus képességek fejlesztéséig, az egy napos, vagy esetleg hétvégi „spirituális megvilágosodás” kurzusokig.

 • Nehéz a tájékozatlan embernek, a „kezdőnek” eligazodni az ezoterikus tanítások, az ezoterikus kínálat óriási birodalmában. Elsősorban megkülönböztető képességünkre lenne szükségünk ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, mi a valóban értékes, hasznos, mire érdemes anyagi javakat áldoznunk. Aztán az sem árt, ha megfelelő önismerettel rendelkezünk, hogy abban tudjunk dönteni, vajon az a konkrét módszer, technika, gyógymód, képzés szolgálja-e fejlődésünket, változásunkat, előnyünkre, javunkra válik-e, majd. Utólag könnyű azt mondani: „Semmit sem ért, amire elmentem! Te se menj!” Bizonyára nehezebb vállalni azt, hogy rosszul döntöttem, de ettől még másnak megfelelő lehet, ami nekem nem volt az.
 • Önszorgalomból természetesen bármit, bárhol, bármikor, bárkitől tanulhatunk saját felelősségünkre. Amíg csak saját magunk tökéletesebbé, egészségesebbé tétele érdekében megyünk el ilyen tartalmú rendezvényekre, olvasunk ilyen témájú könyveket, rendben is van, addig nincs is baj. Mindenki szabad akarattal született e világra. Joga van mindenkinek ahhoz, amit ő szeretne, amitől neki jobb, ami javára válik. De ne feledjük el, hogy ami az egyik embernek gyógyszer, az lehet, a másiknak méreg. Gondoljuk meg, hogy akarunk-e bárkire bármit is rábeszélni, szeretnénk-e meggyőzni arról, hogy ami nekünk használt, talán neki is fog.
 • Talán azt is érdemes megfontolnunk, feltétlenül segítenünk kell-e bajban lévő embertársainkon úgy, hogy ő még nem tart a keresés fázisában, még nem is kérte segítségünket. Érdemes mérlegelnünk e kérdésekben. Ezt azért hangsúlyozom, mert manapság szemtanúi vagyunk ezoterikus körökben annak a folyamatnak, hogy önjelölt próféták, segítők (pszichológiai értelemben segítő szindrómás emberek, akik általában éppen abban a témában akarnak rajtunk segíteni, amiben saját maguk is segítségre szorulnak) meg akarnak szabadítani bennünket problémáinktól, le akarják venni a karmánkat. Csak mi magunk tudjuk meggyógyítani önmagunkat. Kívülről senki sem képes erre, csak legfeljebb időlegesen, kezelve-eltüntetve a tüneteket. Ez semmivel sem másabb, mint mikor elmegyünk a körzeti orvoshoz, aki minden fizikai tünetünkre felír valami pirulát, és nem a problémát magát kezeli, nem azt deríti fel.
 • Ráadásul, amikor már ezoterikus tudásunkat arra is szeretnénk felhasználni, hogy másokon segítsünk, a „megfelelő képzést” elvégezve akár jósnő, sorselemző, bioenergia-felmérő, színterapeuta, mágnes-terapeuta, fényterapeuta, alapfokú biorezonanciás energetikai kezelő, kristályterapeuta, előző életekbe utaztató, metafizikai tanácsadó, angyalterapeuta, holisztikus terapeuta, karma tisztító, karma oldó, sőt még metafizikai pszichoterapeuta, vagy akár még médium is lehet belőlünk.
 • E felsorolásból kitűnik hogy ezek az elnevezések sokszor gyanús hangzásúak, kétséges hitelességűek, ellenőrizhetetlenek. Remélem, sok ember érzi e helyzet tarthatatlanságát! Csak párat ragadtam ki a „képesítések” közül. Ezek nem az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzettségek! Ezek nem szakmák! Jelenleg! Viszont az igaz, hogy az ezoterikus felnőttoktatás bizonyos részterületeit lefedi a természetgyógyászati képzés, a pszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta képzés. Módosult tudatállapotot elérő technikák és módszerek alkalmazása esetén pl. megfelelő pszichológiai szakmai ismerettel kell rendelkezni, hiszen ez már egy mélyebb rétege a lélek működési területeinek.
 • A következő lépcsőfoka ennek a folyamatnak, ha már tanítani is akarja valaki azokat az ismereteket, melyekre az ezotéria különböző részterületein szert tett. Itt kapcsolódik össze az ezotéria közvetlenül a felnőttképzéssel.

A problémák jelentkezésének okai

A törvény nem határozza meg jelenleg, kik és milyen végzettséggel vehetnek részt oktatóként a felnőttképzési folyamatban, ezért gyakorlatilag az ezoterikus képzések területén bárki bármit oktathat.

 • Általában nincs tanári képesítésük az oktatóknak. Eredetileg rendszerint nem is pedagógusnak készültek.
 • Azon az ezoterikus szakterületen, amiben járatosak, nincs „hivatalos” bizonyítványuk, hiszen nincs hivatalos képzés sem. Tudásukat autodidakta módon, más oktatóktól szerezték korábban.
 • Ígérni egy képzés kezdetén sok pozitív változást, kedvező eredményt hozó dolgot lehet, aztán majd az élet eldönti, hogy valóban hasznos volt-e. A puding próbája mindig az evés, de addigra már kifizettük a sok pénzt, amit vissza természetesen nem kapunk. Viszont az tény, hogy megfizettük, átvitt értelemben is az árát!
 • Amit tanítanak, és végzettség megszerzését ígérik hozzá, azok államilag, hivatalosan nem elismert „szakmák”. Mint fentebb is írtam, az Országos Képzési Jegyzékben nem szerepelnek (spirituális tanácsadó, ezoterikus tanácsadó, metafizikai pszichoterapeuta, reinkarnációs utaztató, Bach-virágterapeuta, feng-shui szakember-szaktanácsadó, ásványterapeuta, Tarot tanácsadó, numerológus, reflexológus, homeopata gyógyító, fitoterapeuta, asztrológus, radiesztéta, akupunktőr, angyalterapeuta, auraelemző).
 • Oklevelet, Tanúsítványt, Bizonyítványt, Óralátogatási igazolást állítanak ki a képzés végén, azt is csak akkor hivatalosan, ha rendelkeznek felnőttképzési nyilvántartási számmal. Egyébként kaptunk egy papírt, amivel mehetünk a sóhivatalba.

2020. szeptember 1-től a felnőttképzési törvény radikális módosítása miatt (2013. évi LXXVII tv) garanciát adhat a képzés minőségére és tartalmára nézve az, ha rendelkezik a képző felnőttképzési nyilvántartási számmal.

Amire érdemes odafigyelned!

 • Felnőttképzési szerződést írásban kötni bejelentett képzés esetén nem kötelező! A jogszerű szerződés azonban természetesen mindkét felet védi és kötelezi.
 • A felnőttképzési nyilvántartási számnak minden hivatalos iraton szerepelnie kell (hirdetés írott médiákban, szóróanyagokon, szerződés, oklevél, regisztrációs lap, tanúsítvány). Amennyiben ez nem jelenik meg jól látható módon, annak oka valószínűleg az, hogy nincs is ilyen száma a képzőnek. Legyél határozott, kérdezz rá! Jogod van ehhez. Természetesen kételyeid támadhatnak, mielőtt bármire pénzt adsz ki.

Fontold meg alaposan, hogy milyen képzésbe kezdesz bele!

 • Ha a képzés kezdeténél nem jársz utána, törvényes-e minden, később, utólag, nem igazán van alapod ahhoz, hogy méltatlankodj és elégedetlenkedj. Legyél tudatos, legyél tisztában jogaiddal! Legyél tájékozott! Dönts felelősségteljesen!
 • Ezzel megakadályozhatod, és elejét veheted annak, hogy utólag kívül, másokban keresd negatív tapasztalataid okait, a bűnbakot, nem pedig magadban.
 • Bárhogyan is alakul, ha utólag kiderül, nem eléggé megalapozottan döntöttél, vállald ezért a saját felelősségedet! És tanulj belőle a jövőre nézve! Ne az oktatót hibáztasd csak, ha nem azt kaptad, amit ígértek, amit vártál! Ne követeld a végén a minőséget, a törvényességet, ha az elején nem tetted!

Tele van ma a világ, a média ezoterikus tanítókkal, spirituális tanítókkal, jósokkal, prófétákkal, auralátókkal, clervoyantokkal, auraelemzőkkel, karma levevőkkel, karma megszabadítókkal, jövendőmondókkal, spirituális hittérítőkkel.

 • Valószínűleg nem véletlenül. Személyiségünknek transzcendens, nem materiális tartalma, amit évszázadokon keresztül lelkünk mélységébe taszítottunk, most a jussát követeli. Ezek az emberek csupán „életre keltik” elfojtott, nem tudatosított energiáinkat. Megmutatják, hogy minden egyes ember rendelkezik e személyiségterülettel. Viszont az tény, hogy manapság Dunát lehetne rekeszteni az ezoterikus tanításokkal, tanítókkal. Korábbi kibillentségünk e területen most a másik végletbe esett. Most ezt éljük spirituális értelemben. Csak ember legyen a talpán, aki a bőség kosarából a neki megfelelő szakembert, tanácsadót, önfejlesztő képzést kiválasztja biztonsággal. Bizonyára megtaláljuk előbb-utóbb az egészséges középutat ebben is.
 • Ne hagyd tehát, hogy determinálttá váljon a sorsod egy oktató, spirituális tanító hatására! Vedd kézbe és tartsd kézben saját életed, sorsod irányítását! Ne mástól, valaki külső személytől, entitástól várd, hogy életed nehézségei megoldódjanak! (Pl. angyaloktól) Oldj meg TE magad! Ők nem fogják, bármilyen jó kapcsolatot ápolsz is velük…

Hiteles? Nem hiteles?

 • Mielőtt bejelentkezel egy ezoterikus képzésre, érdemes tájékozódnod. Hallgasd meg mások véleményét is egy oktatóról, előadóról, a képzés tartalmáról! Korábbi csoportoktól, tanítványoktól gyűjts be információkat! Gondolkodj el azon, vajon hiteles-e számodra az az ember, akinek a képzésére be akarsz jelentkezni!

E gondolatmenethez ajánlom a következő kérdések feltételét önmagunknak

– Bort iszik, de közben vizet prédikál?
– Éli-e azt, amiről beszél?
– Játszmák mentén éli-e az életét?
– Manipulálja érzéseimet, gondolataimat?
– Akar-e függésben tartani önmaga mellett, önmagához kötötten?
– „Gyerek” státuszban tart?
– Meg akar-e győzni engem is az ő útja igazságairól?
– Kirekesztő a gondolkodásmódja eszmék, gondolatok, emberek, tanok tekintetében?
– Akarja-e, hogy más által terjesztett „igazságokat” megismerjek, vagy eleve elzár tőlük, netán megtiltja, hogy elolvassam, részt vegyek más rendezvényen?
– Hagyja-e, hogy én a saját utamra rátaláljak, azon járjak?
– Lebeszél dolgokról, amiket szívesen megtennék?
– Hagy egyedül döntenem, hogy utána vállalhassam saját döntéseim következményeit?
– Spirituális gőggel viseltetik, kiválasztottnak, többnek hiszi magát másoknál?
– Ha nem is mondja ki nyíltan, de utal erre félmondataival, viselkedésével?
– Sejtelmes, rejtelmes ködbe burkolja, misztifikálja tudását?
– Hangzatos állításai, kinyilatkoztatásai vannak?

Ha úgy érzed, mentálisan minden aspektusból feltérképezted azt a képzést, amire jelentkezni szeretnél, még mindig hallgathatsz intuíciódra, megérzéseidre, hogy kell-e neked egyáltalán. Hallgass belső hangodra, megmutatja a helyes utat!

Benedek Emília

pedagógus

felnőttképzési szakember

pszichodráma asszisztens

Artemisz Önismereti Műhely