Athene a bölcsesség istennője

Athene istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

A görög mitológiában a bölcsesség, a stratégiák és a női mesterségek istennője.

Az „apja lánya!”

Mitológiai háttere

Vadsága mellett olyan gyönyörű volt, hogy még a Nap is megállt az égen megcsodálni. Csak az apját fogadta el, s okosságával kiérdemelte magának azt a jogot, hogy szabadon döntsön. Az apja jobb keze lett, a rajta esett sérelmeket mindig igyekezett megtorolni. Zeusz, gyermekei közül egyedül őrá bízta a hatalom jelvényeit: a mennydörgést és az égiszt. Ábrázolásaiban megtaláljuk mellette a baglyot, mint a bölcsesség szimbólumát.

Az anyja, a történet szerint Métisz (az Ész istennője) volt, akit Athéné nem ismert el. Bár az sokat tett az apjáért, igazából ő segítette a hatalomba. Amikor Métisz teherbe esett, Zeusz összezsugorította és lenyelte, mert egy jóslat szerint egy lány gyermeke olyan bölcs és bátor lesz, mint ő maga, egy születendő fiú pedig letaszítja majd a trónjáról. Zeusz így próbálta kijátszani a rá váró sorsot. Athéné születése szörnyű fejfájást okozott neki. (Az ész és értelem tulajdonságát így patriarchális értékké tette?)
Végül Héphaisztosz, a kovácsok istene szabadítja meg egy pörölycsapással fájdalmaitól, s egyben világra segíti Athénét.

Athéné a hősök, harcosok tanácsadója és védelmezője lett. Teljes odaadással óvta a patriarchális értékeket. Például Odüsszeuszt Ő kísérte bolyongásai alatt, s végül haza jutni is segítette.

Athéné a „szűz” istennők közé tartozik, mely azt jelenti, hogy önmagához, elképzeléseihez hű marad. Nem köteleződik el, arra érez késztetést, hogy belső értékeinek megfelelően éljen, s azt tegye, ami számára fontos, függetlenül mások véleményétől. Athéné a férfibefolyástól úgy tartja távol magát, hogy azonosul a patriarchális értékekkel, s vetélkedik a férfiakkal.

Bár ugyanolyan szűzies és egyben indulatos, mint Artemisz, ő nem kerüli az embereket, ellenkezőleg, élvezi, hogy „városi” istennő. Mint városőrző, különösen Athén pártfogásában leli örömét.

A mai „Athéné” tulajdonságai

 • Ő az a gyönyörű nő, aki szíve helyett mindig az eszére hallgat. Valójában ezzel hárítva az érzelmeket, fájdalmat és empátiát. A romantika, szexualitás nem befolyásolja hatalmi törekvéseit. Tudatosan keresi a férfiak társaságát, szereti, ha zajlik körülötte az élet. Intelligenciáját, kapcsolatait sokszor arra használja, hogy férfiak dolgába avatkozzon.
 • Apja lánya! Ezért, erősen vonzódik a tekintélyes, hatalommal rendelkező férfiakhoz. Nélkülözhetetlen „jobb keze” és védelmezője lesz társának, főnökének. Ő a patriarchális értékeket képviseli, konzervatív politikai nézeteket vall, nem szimpatizál a sikertelen, elnyomott emberekkel, de a lázadókkal sem. A jólelkű és érzékeny ember számára egyenlő a vesztessel.
 • Mértékletes, tartózkodik a szélsőségektől. Jó diplomata, politikai éleslátás jellemzi, tehetséges, előrelátó és tervszerűen éri el céljait.
 • Nem izgatja különösebben a szex és szerelem, a férfiakat baráti vagy pártfogói minőségben jobban kedveli.
 • Célja: „Valakivé” akar válni, s a realitást figyelembe véve ezért keményen meg is dolgozik. Az álmodozás nem kenyere, nem is akar „jól” férjhez menni.
 • Athéné készségek: matematika, kutatások, tanulmányok, logikusan, lineárisan gondolkodik, a részletekre jól rálát. Jó tanár lehet belőle. Képes a nehéz helyzetekben hideg fejjel, jól dönteni.
 • Sikeres lehet tudományos pályán, de jó kézügyessége miatt a művészetben is kamatoztathatja tehetségét. Az esztétikumot a praktikummal tudja ötvözi.
 • Általában jó egészségű, nincsenek lelki gubancai, fizikailag aktív, szeret sportolni, kinézetre kortalan. Ruhatára praktikus, jó minőségű, nem hivalkodó.

Sokáig egyedül élhet, mint azok a mai szinglik, akik önként vállalják ezt az életmódot

 • Ha mégis elköteleződik, kiválóan vezeti a háztartást.
 • Férfikapcsolataiban hatodik érzéke van a győztes „egyed” kiválasztásához, a hatalom jóindulatának elnyeréséhez. Ambiciózus, tehetséges partnert választ! De elhiteti, hogy őt ejtették rabul. Nagyon jól stratégiázik, a bizalmas értesülésekkel mesterien bánik. Az agyafúrt, Odüsszeuszhoz hasonló férfiak kedvelik leginkább. Ha fontossá válik számára a szexualitás, kitanulja annak minden fortélyát.
 • Házasságát kölcsönös előnyökkel járó társkapcsolatnak éli meg. Ha ez megszűnik, érzelmi megrázkódtatás nélkül válik, sokszor úgy, mintha elbocsátana egy alkalmazottat. De korrektségre törekszik. Feleségként mindig érdeklődik férje munkája, előmenetele iránt, szükség szerint jó stratégiával segíti őt. Konkrétumokban, tervekben jól megértik egymást, érzelmekről, elvont dolgokról nem lehet vele beszélni. Amíg a házasság tényét nem veszélyezteti, addig nem zavarja egy szerető jelenléte.
 • Anyaként alig várja, hogy nőjön a gyermeke, lehessen vele beszélgetni, tervezni, megmutatni neki a világot. Érzelmes gyerekkel nehezen boldogul. Arra neveli gyermekét, hogy megállja a helyét a világban.
 • A menopauza nem okoz neki gyászreakciót, bölcsebb, érettebb lesz. Általában idősebb, érettebb partnert választ, s mikor megözvegyül, egyedül él.
 • Nincs barátnője, hiszen túl racionális, józan, romantika-mentes. A saját céljai érdekében feláldozza a lehetséges barátnőket is. A férfiakat és apját bálványozza.
 • Gyakran ő az odaadó titkárnő, aki vénlány marad, megelégedve a „hivatali feleség” szereppel.
 • Leszbikus nők között gyakori ez az archetípus.
 • Érzelmi távolságtartása és intelligenciája miatt sebezhetetlennek tűnik, nem hatnak rá mély érzések, nem ismeri a szenvedélyt, intimitást, gyengédséget. Kritikájával, kíméletlen boncolgatásával akaratlanul is megsérti mások érzékenységét.

Miért lett ilyen?

 • Az apja fejéből pattan ki: nincs kapcsolata az anyjával, nem emlékszik magzati korra, születésre, intimitásra sem képes.
 • Aki „felnőttnek” született, abból hiányzik a „gyermeki-én”, ami megadja a játékos kreativitást, a most pillanatának élvezetét és az érzésekbe való alámerülést.
 • Erőteljesen az apai (patriarchátus) értékeket hordoz magában, leértékelve mindent, ami a női oldalhoz kapcsolódik.

Feladata

Tanuljon meg befele fordulni, pihenni.

Találja meg gyermeki énjét. Játsszon, nevessen, sírjon!

Fedezze föl és becsülje meg az anyját, s a benne szunnyadó anyát.

Pszichológiával, matriarchális értékekkel ismerkedjen.

Amiben a segítségünkre van

Legyünk okosak, előrelátóak.

Világosan gondolkodjunk egy helyzetről.

Objektív döntést tudjunk hozni.

Céljainkat reálisan jelöljük ki, azokat ne tévesszük szem elől.

Forrás:

Arthur Cotterell: Képes mitológiai enciklopédia (Glória Kiadó 2004)
Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők (Stúdium Effektíve Kiadó)
Veronica Ions: Mitológia –Hamlyn-könyvek; (Holló és tsa Kiadó 1997)

Bennünk élő istennők Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Melyik istennő dominál benned önismereti teszt Artemisz Önismereti Műhely
Athene istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Hera istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Hestia istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Kore (Persephone) istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Aphrodite istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Demeter istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Artemis Hold istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Sebezhető istennők Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
A szűz istennők Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

A szűz istennők

Görög mitológiai családfa Artemisz Önismereti Műhely Debrecen