Persephone az alvilág istennője

Kore (Persephone) istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

Az istennőt két alakban is tisztelték. Koré, mint karcsú fiatal, gyönyörű leányka, és mint Perszephone az alvilág istennője.

Az eleusziszi misztériumok központi figurája Déméterrel együtt.

Mitológiai háttere

Az istennőt két alakban is tisztelték. Koré, mint karcsú fiatal, gyönyörű leányka, akit gabonával (termékenység), vagy gránátalmával, vagy nárcisszal ábrázoltak. Ebben az alakjában ő a fogékony és alkalmazkodó nő archetípusa, az anyja-lánya. Másik megnyilvánulási formájában az alvilág istennőjeként tisztelték, érett női alakban ábrázolták, aki a holtak felett uralkodik, s az oda betévedő eleveneket kíséri.

Története segítségével ünnepelték a görögök az élet körforgását, a halálból való megújulást.

Zeusz és Déméter lánya, akit apja titokban odaígért fivérének, Hádésznak, az alvilág urának. Koré a mezőn Okeánosz lányaival játszott és virágot szedett, amikor Gaia, hogy elcsábítsa a lányt társnői közül, egy nárciszhoz hasonló virágot sarjaszott a lábai elé. Koré, ahogy lehajolt a virágért, a föld megnyílt alatta, és Hádész aranyos szekerén magával ragadta a sikoltozó lányt.

Déméter magánkívül volt bánatában, elhanyagolta a feladatait, s a föld terméketlenné lett. Zeusznak a Hádésznak tett ígéretét meg kellett másítania, s úgy rendelkezett, hogy Koré térjen vissza az anyjához. Hermész vitte a jó hírt Korénak, aki addig se nem evett, se nem ivott az alsó világban. Ekkor örömében elfogadott Hádésztól egy gránátalmamagot, s így megtörtént benne a szükséges belső átváltozás. Igazából ekkor lett az ellenkező Koréból az alvilág királynője Perszephoné. Végleg soha nem térhetett vissza a földre anyjához, hiszen, aki egyszer evett valamit a holtak birodalmában, annak többé nincs helye az élők között.

Hermész az eleusziszi szentélyhez vitte Perszephonét, ahol anya és lánya boldog ölelésben olvadtak össze. Déméter megtudta, hogy Perszephoné elfogadott a férje kezéből egy gránátalmamagot, s nagyon elszomorodott. Tudta, hogy ezzel érvényes a házassága, s nem tarthatja örökké maga mellett gyermekét. Perszephoné az év kétharmad részét az anyjával tölti a felszínen, ilyenkor a természet virágba borul, termést hoz. Az év maradék egyharmad részét pedig a férje mellett tölti az alvilágban. Ilyenkor a földön tél van.

Perszephoné elfogadta szerepét, mint az alvilág úrnője, s az oda látogatóknak lélekvezetőjévé vált.

A mai Perszephoné tulajdonságai

 • Ahogyan az istennő kettős alakjából látjuk, földi képviselője egyaránt lehet az ártatlan lányka, de az alvilág istennőjének a szerepében is. Jó esetben, a fejlődése folyamán az egyikből átlép a másik szerepbe.
 • Passzív alkat, a dolgokat nem ő irányítja, inkább csak megtörténnek vele.
 • Mint lány, általában nincs tudatában szépségének, hatalmának, vágyainak, bármit csinál, azt érzi, ez még nem az igazi. Várakozásban van, mint a mesebeli Csipkerózsika.
 • Engedelmes, anyja-lánya, aki úgy gondolja, hogy a dolgokat az anyja jobban tudja, mint ő. Legerősebb vágya, hogy az anyja elégedett legyen vele. Az apjával nincs szoros kapcsolata. Önállótlan, jó kislány. Nem piszkolja össze magát, ezért gyakran öltöztetik habos-fodros ruhákba.
 • Befelé forduló, bizonyos távolságból szemléli a dolgokat, csak ha megérti a szabályokat, akkor kapcsolódik az eseményekhez. Fontos, hogy intuitív alkat, döntéseihez adjunk neki több időt, különben leszokik a saját döntéseiről, s elhanyagolja intuícióját.
 • Gyakori, hogy a domináns anya és domináns férje között „bábu” a kislány. Számára az ideális szülő az, aki a befelé fordulását tiszteletben tatja, s bízik benne, hogy a maga módján, a maga szempontjából jól fog dönteni. Kínálják meg az élet dolgaival, de megtapasztalásra ne kényszerítsék.
 • Fiatalon inkább a társadalmi elvárások vagy a családi nyomás miatt megy egyetemre. Figyelme befolyásolható, eltéríthető, ezért váltogathatja a szakokat. Inkább a kisebb ellenállás irányába halad, nem a hivatástudat hajtja.
 • Minden nőtársából anyai érzéseket hív elő. Az életét nehezíti, hogy nem tud az anyjától elszakadni, gyakran halljuk tőle, hogy a legjobb barátnője az anyukája.
 • Konfliktuskerülő, mert attól fél, hogy nem felel meg, nem elég jó. A realitást időnként megmásítja, kiszínezi. Sok időt tölt a saját fantázia birodalmában, ha bántják depresszióval, pszichotikus állapottal reagálhat.
 • A XX. század végén az USA-ban divatba jött ez a nőtípus, ahol a szexualitás és ártatlanság összekapcsolódott. A címlapokon a szexis, ártatlan, de nagyon fiatal „cica” pózol, általában meztelenül. Ez felerősítette a pedofil megnyilvánulásokat.

Hivatása

 • Munkában is csapong, keresgél, hátha valami megfogja, vagy rátalál az, amire vágyik. Barátok, családtagok körül próbál elhelyezkedni. A karrier nem fontos számára, az alapvető szabályokat nehezen tartja be, elmulasztja a határidőket, vagy túl sokat hiányzik.
 • Ha egy belső, mély úton önmagára talál, akkor kreatív vagy művészeti tevékenységben kibontakozhat. Egyedül és eredeti módon dolgozik. Kitűnő festő, költő, terapeuta, vagy természetgyógyász lehet belőle.
 • Feladata lehet alvilági vezetővé válni, lassú érés és tapasztalatszerzés által. Az alvilág nem más, mint a pszichés mélységeink.
 • Az ilyen típusú nőnek átjárása van a szintek között, ezért közvetíthet a tudatos és tudattalan folyamatok között. Éretten jó terapeuta, pszichológus lehet, bár fiatalon gyakori, hogy ő is kezelésre szorult. Emiatt hiteles tapasztalatokkal rendelkező lélekvezető válhat belőle.

Nőként

 • Fiatalos, kislányos, mindig alkalmazkodik egy erősebb egyéniséghez. „Tessék törődni velem, olyan kicsi és védtelen vagyok!”-sugallja környezetének. Bizonytalan, tapasztalatlan és üdén fiatalos.
 • Ő az úgynevezett „anima-nő”, aki fogékonysága révén leképezi a férfi tudattalan nőimágóját, s így a férfi igényeihez idomul. Szexualitása szunnyadó, lehet, hogy későbbi életkorban sem ébred fel benne.
 • Nem érzi, hogy férjhez kell mennie, a házasság is inkább csak „megtörténik” vele. Élhet úgy a házasságban, hogy érzelmileg kívül marad, még mindig az anyához kötődve, vagy a házasság gyökeresen megváltoztathatja. Fontos, hogy a házasságot ne azonosítsa a „halállal”, önmaga elvesztésével. A férfikapcsolata, házassága eszköze az anyától való leválásnak. Jó esetben óriásit változik, kivirul és szexuálisan is aktív, öntudatos feleség lehet belőle.

Milyen férfiak választják?

 • Akik hozzá hasonlóan tapasztalatlanok. Ilyen a gyerekszerelem.
 • A nyers, kemény férfiak, akiket elbűvöl a tisztaság és alakíthatóság.
 • Akik nem eléggé magabiztosak egy érett nő mellett, itt megélhetik erősnek, okosnak, határozottnak magukat.

Anyaként

 • Fél, hogy soha nem lesz olyan jó, mint az ő anyja volt vele.
 • Alkalmazkodóképessége, hajlíthatósága miatt nem jelöli ki a gyerekei számára a határokat, ezért azok a fejére nőhetnek, irányíthatják.
 • Érzelmileg zsarolják, bűntudatot keltenek benne, s ilyenkor mindig enged.

Miért lett ilyen?

 • Az anyjával szoros kötelékben élt, aki mindent megadott neki, táplálta, óvta, babusgatta. Ráadásul mindentudó istennő volt az anya.
 • Jó dolga volt kislányként, ezért nem is vágyott arra, hogy felnőjön.
 • Apjával gyakorlatilag nem volt kapcsolata.
 • Női közegben élt, ezért a férfival való első találkozást félelmetesnek élte meg.

Tanulnivalója

Fontos, hogy minél hamarabb kerüljön el otthonról, különben élete végéig az anyja-lánya marad.

Önismeret, egészséges önvédelem.

Realitással való szembenézés.

Elköteleződni, s valóban benne lenni a kapcsolatban.

Szabályokhoz alkalmazkodni a füllentések, manipulálások helyett.

Felelősséget vállalni önmagáért.

Kitartás a felvállalt dolgokban.

A hét női archetípus közül ő a legkevésbé tevékeny, de a legnagyobb fejlődés lehetősége előtte áll.

Az energia kimunkálása

A fogékonyságot, intuíciót pozitívan értékeljük.

Türelemmel várjunk ki dolgokat.

Empátia és értő figyelem gyakorlása.

Figyeljünk oda saját álmainkra.

Miben tud a segítségünkre lenni?

A lelki újjászületésben segít, hogy minden veszteség és depresszió után ismét fogékonnyá váljunk az új élményekre.

Nyitottság és befogadóképesség megőrzésében.

Bátorság a saját alvilágba való alászálláshoz.

Forrás:
Arthur Cotterell: Képes mitológiai enciklopédia (Glória Kiadó 2004)
Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők (Stúdium Effektíve Kiadó)
Veronica Ions: Mitológia –Hamlyn-könyvek; (Holló és tsa Kiadó 1997)

Bennünk élő istennők Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Melyik istennő dominál benned önismereti teszt Artemisz Önismereti Műhely
Athene istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Hera istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Hestia istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Kore (Persephone) istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Aphrodite istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Demeter istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Artemis Hold istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Sebezhető istennők Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
A szűz istennők Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

A szűz istennők

Görög mitológiai családfa Artemisz Önismereti Műhely Debrecen