Értékelés: A fád térbeli elhelyezkedése

Hol helyezkedik el a fád a papíron? Merre dől?

Hajtsd négyrét a papírt úgy, hogy a hajtásnyomok alapján jól be tudd határolni, a fa alul, felül, illetve a jobb vagy a baloldalon helyezkedik-e el.

Természetesen ritka, hogy egyértelműen valamelyik sarokban legyen a fa, de most azt kell figyelni, hogy a hajtásvonalakhoz képest javarészben hol helyezkedik el.

Fa rajz önismereti teszt
 • Ha a fád alul van

Ha a fa inkább a lap alján, és baloldalon helyezkedik el, akkor hajlamos vagy a gyűjtögetésre, megtartó személyiség vagy. Nehezen válsz meg a dolgoktól – legyen az tárgy, kapcsolat, vagy lelki sérelem. A dolgokat, gondolatokat is jól tudod integrálni.

A problémákkal való szembesüléskor és konfliktusok esetén hajlamos vagy gyerekesen viselkedni, vélhetőleg sok gyerekkori sebet nem tudtál még feldolgozni. Zárkózott ember vagy.
Nézz szembe ezekkel, és engedd el, hogy továbbléphess! Ha szükséges, kérd szakember segítségét!

Ha alul, de a jobb oldalon van túlsúlyban a fa, akkor önfejű ember vagy, és komoly. Hadakozol az újítás, a változás ellen, közben elégedetlen vagy önmagaddal.

Hajlamos vagy konfrontálódni, sok konfliktusod van az emberekkel. Kifelé nyitott ember vagy. Érdemes lenne tisztázni magadban a céljaidat, és erősítened az önérvényesítő képességedet.

 • Ha a fád felül van

Ha a fa túlsúlyban felül, és a baloldalon van a fa, gátlásos, óvatos személyiség vagy. A dolgokat inkább csak megfigyeled, szemléled, mintsem hogy részt vegyél bennük. Befelé forduló, nehezen barátkozó ember vagy. Értékeled a művészeteket. Gyakran a múltban kalandozol.

Ha inkább felül, és jobb oldalon található a fád, akkor a külvilág és a jövő felé fordulsz, mint hogy a múlton rágódnál. Lázadó és agresszióra hajlamos vagy. Aktívan részt veszel az élet eseményeiben. Sok a barátod. Erős önérvényesítő képességgel bíró, dinamikus ember vagy.

Fa rajz önismereti teszt
Fa rajz önismereti teszt
 • Ha a fád középen van

Nagyon ritka, hogy valaki hajszálpontosan, vagy megközelítőleg középre helyezi a fáját. Ez szellemiséget, magas fokú spiritualitást, átszellemülésre való képességet, és tudatosságot jelöl.

Ha megközelítőleg a lap közepére rajzoltad a fát, akkor az erős jelenben élést, tudatosságot jelez. A gyakorlat és a realitás kerül előtérbe, mindenben igyekszel megtalálni az arany középutat.

A középen egyenesen álló fa rajzolója nem kapaszkodik a múltba, és nem tulajdonít túl nagy jelentőséget a jövőnek sem: a jelen eseményeinek él.

Egy másik elmélet szerint a rajz baloldala az anyával, a jobb oldala az apával való kapcsolatot jelzi.

Balra dőlő vagy baloldalra eső fa:

 • Ha inkább balra dől a fánk, az az anyai dominanciát jelképezi. A dőlés vonatkozhat az egész fára, a lombkoronára vagy a törzsre is. Ha a fa dúsabb, derűsebb, magasba nyúlóbb a baloldalon, inkább múltba révedő, múlt dolgain rágódó, és anyától függő, anyához vonzódó típus vagy. A múlthoz kötődést tükrözi. Akár jó, akár kellemetlen események tartanak fogva, hasznos lenne több időt szentelni a jelen pillanatainak és a jövő tervezésének.
Fa rajz önismereti teszt
 • Ha a lombkorona balra hajlik: Az ilyen egyének rendszerint erős vonzódást éreznek a misztikus, történelmi és művészetei dolgok iránt. A férfiak jó művészek, humanisták általában. A nők esetében kifejezett vezetői képességre utalhat az adott működési területükön. Ugyanakkor kevés megértést tanúsítanak a férfiak világa iránt.

Ha az egész fa balra dől:

 • Ez a női világgal való fokozott azonosulásra utal. Ha a dőlés szöge nem túl nagy, az lehet normális. Kifejezett dőlés esetén a női világ és értékek nagyobb fokú elfogadását, azokkal való nagyobb fokú azonosulást jelent.
 • Ha nő vagy, akkor női barátok között érzed magad jól.
 • Ha férfi vagy, akkor általában szenzitív alkatúnak számítasz, aki a szépművészetek, a zene és a miszticizmus iránt erősen vonzódik.
 • Ha a dőlés igen erős, akkor az rendszerint az apa hiányára utal vagy azért, mert elhagyta a családot, vagy, mert teljesen megbízhatatlan, felelőtlen alkat (pl. alkoholista). Ilyenkor a férfias értékek tudattalan szinten minden esetben vissza vannak utasítva.
 • Nő esetében rendszerint a férfiakból való teljes kiábrándultság jellemző. Keserű, ellenséges és bizalmatlan lehetsz velük szemben. Arra vágyódsz, hogy teljesen elmerülj a nők világában, a női értékekben. A leszbikus tendenciák rejtetten vagy nyíltan is megjelenhetnek az ilyen nők életében.

Jobbra dőlő vagy jobboldalra eső fa:

 • Ha inkább jobbra dől a fánk, az az apai dominanciát jelképezi. A dőlés vonatkozhat az egész fára, a lombkoronára vagy a törzsre is. Ha a fa dúsabb, derűsebb, magasba nyúlóbb a jobb oldalon, akkor az édesapáddal volt jobb a kapcsolatod, és inkább a jövőre koncentrálsz, optimista lelkületű ember vagy. A jobboldaliság a jövő irányába való gyakori kitekintést, az újabb és újabb célok kitűzését, ugyanakkor a múlt háttérbe szorítását rejtheti magában.
Fa rajz önismereti teszt
 • Ha a lombkorona jobbra hajlik: az egyén képes arra, hogy életét egy irányba, magas racionális szinten, pl. tudományos érdeklődésre állítsa be. Képes energiákat koncentrálni egy bizonyos cél érdekében. Hivatásában rendszerint egyoldalú, de intellektuálisan magas szinten álló.

Ha az egész fa jobbra dől:

 • Amennyiben a dőlés szöge normális mértékű, azt jelzi, hogy gyermekkorban az anyai hatás érvényesült erősebben, később, felnőttebb korban viszont az apai, férfias értékek dominanciája került előtérbe. Ha a dőlés szöge erős, akkor a férfias, apai értékek dominanciája és csodálata jellemző rád.
 • Olyan rajz is megfigyelhető, hogy a fa baloldali ágai felfelé, jobb oldali ágai lefelé nyúlnak. Ez esetben az anyával való kapcsolat kellemes, az apával való kapcsolat viszont szomorú emlékeket rejt.

További értékelési szempontok:

Az értékelés Süle Ferenc: A „fa-rajz” –önismereti teszt írása alapján készült.

HA A TAPASZTALTAK ALAPJÁN ÚGY ÍTÉLED MEG, SEGÍTSÉGEDRE LEHETÜNK,

VÁLASSZ ÖNISMERETET FEJLESZTŐ MÓDSZEREINK KÖZÜL!

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben,

már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is az önismereti úton járóknak!

Oláhné Mednyánszki Krisztina

pszichodráma vezető

család- és párterapeuta

okleveles asztrológus

Artemisz Önismereti Műhely