A nő, mint bűnbak

Horoszkóp készítés, elemzés Oláhné Mednyánszki Krisztina okleveles asztrológus Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

A vagy-vagy helyett az is-is elve! Oláhné Mednyánszki Krisztina a Városi Televízió TELEPATI(K)A műsorblokkjának rendszeres vendége a „Nőnek lenni” rovat házigazdája Nyíregyházán.

Védőnői és természetgyógyász végzettsége pszichodráma vezetői és asztrológusi tapasztalatai számos női problémával szembesítették őt.

Maga is gyakorló anyuka, feleség, több női tréning csoport vezetője. Így a női lét problematikájával nem csupán elméletben találkozott.

Legutóbbi televíziós beszélgetésük alkalmával izgalmas téma került a terítékre, a „Nő, mint bűnbak” címmel.

Nő, mint bűnbak! – Kulturális, mitológiai gyökere

 • A ”bűnbakság”-nak igen erős kulturális, mitológiai gyökerei vannak, melyek évezredek óta újabbakkal egészültek ki. Nézzük talán az egyik legősibbet!
 • A Bibliában Éva volt, aki elfogadta a tudás gyümölcsét, ezzel egyes vélekedések szerint a bűnbeesés felelőssége őt terheli. Ám, ha az előzményekre tekintünk, akkor a héber teremtéstörténet szerint Ádámnak nem Éva volt az első felesége, hanem Lilith, akit a Jóisten Ádámhoz hasonlóan földből és vízből formált, vagyis kezdetben a női és a férfi oldal egyenértékűen volt jelen.
 • Azonban állandó viszálykodás folyt közöttük, Ádám folyamatosan hatalma alá szerette volna hajtani Lilithet, aki ezt nem viselte. Végül Lilith fellázadt, kimondta Isten különleges nevét (bizonyítva nem mindennapi szellemi képességét), és önként távozott a paradicsomból. Ádám bepanaszolta őt. Az úr angyalokat küldött, hogy visszarendelje Lilithet, azonban ő a száműzetés mellett maradt.
 • Innen indul a bibliai történet, és teremtődik meg Éva, Ádám oldalbordájából, alárendeltként.

Lilith szerepe

Érdekes és érdemes azonban egy gondolattal eljátszani…

 • A héber teremtéstörténetben Istent Elohimnak hívták kezdetben, a szó androgün, mert hímnemű és nőnemű gyöke egyaránt van. Lilith elfordulása után a Jóistent Jahvenak említik az írásban, és az Atyaisten kifejezést használják megnevezésére. Lilith bemutatta a tudását és lemondott a hatalomról és elment. Ezzel mozgásba hozta a dolgokat.
 • Lilith olyan erőt testesít meg, amit Éva, a mai napig nem képes. Lilith és Ádám körül minden vita a hatalom körül zajlott. Lilith nem akart uralkodni, de egyenértékű partnerévé akart válni Ádámnak. A „vagy-vagy” helyett „is-is”-ben akart gondolkodni.
 • A patriarchális rend mindig a „vagy-vagy”-ban gondolkodott, ám ez a hozzáállás polaritásba döntötte és zsákutcába sodorta a fejlődést. Ma egyaránt félünk a tudástól és a tudatlanságtól. Lilith az „is-is”-re vágyott, egyenrangú partnerévé kívánt válni Ádámnak. Szellemi tudásának tudatában hagyta ott a Paradicsomot, és méltósággal vállalta a kiűzetést.
 • Azonban az általa képviselt értékek – a transzcendens tudás, az egyenrangúság a kapcsolatokban, az együttműködésre való törekvés – ma hatványozott erővel követelnek helyet az életünkben. Érezzük, az eddigi magatartásminták nem működnek, új formákat kell találnunk. A szellemi tudás szinte bárki számára elérhetővé váltak, annak minden áldásával és átkával együtt.
 • A kialakult helyzetért azonban nem csupán a férfiak a felelősek, hiszen mi, nők ugyanúgy hozzájárultunk, ugyanúgy kiszolgáltuk ezt a folyamatot. Az emancipáció, a napjainkban oly divatos szingli életmód a férfi oldalt, a „vagy-vagy” megjelenését erősítette és erősíti ma is. A nők férfiúi értékekkel vértezik fel magukat, a férfiak pedig lágyak lettek, érzékenyek.
 • Nap, mint nap azzal szembesülünk, hogy a hagyományos nemi szerepek megváltoztak, egy újfajta egyensúlyt kell kialakítanunk!

Pólusváltás helyett a pólusok összekapcsolása!

 • A pólusváltást nekünk személyesen is meg kell tennünk!
 • Ez a mai kor talán legnagyobb kihívása, problémáink „ellenszere” is.
 • A látszólag ellentétes pólusokat nem elválasztani, megkülönböztetni és kizárni kell, hanem megtanulni őket összekapcsolni, s meglátni, hogy magasabb szempontból egy egységes egészet képviselnek.
Érzelmi szükségleteink és kapcsolataink Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Párkapcsolat lezárása Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Párkapcsolatok forgatókönyve Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Az a baj, hogy a nők... Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Párkapcsolat és önismeret Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Bennünk élő istennők Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Önismereti filmek gyűjteménye Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

Önismereti filmek gyűjteménye

Barátaimmal közösen összegyűjtött pszichológiai témákat érintő, önismereti filmek listáját látod!
Éva és az alma esete ma Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Sorskihívások klimax idején Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Melankolikus személyiségtípus jellemzői Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Szangvinikus személyiségtípus jellemzői Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Kolerikus személyiségtípus jellemzői Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Flegmatikus személyiségtípus jellemzői Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Személyiségtípusok Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Könyvajánló női témákhoz Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Női és férfi életszakaszok Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
A nő mint bűnbak Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Lilith az első női bűnbak Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Melyik istennő dominál benned önismereti teszt Artemisz Önismereti Műhely
Athene istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Hera istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Hestia istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Kore (Persephone) istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Aphrodite istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Demeter istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Artemis Hold istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Szeretet-nyelv teszt Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Sebezhető istennők Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
A szűz istennők Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

A szűz istennők

Adalék a patriarchális szemlélethez Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Görög mitológiai családfa Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Dimenzió váltás női szemmel Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Önismeret lépésről lépésre Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
A gyermeki lélek igényei és ajándékai Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Agresszió és szorongás Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Pszichodráma önismereti csoport indul Artemisz Önismereti Műhely Debrecen