Névadónk: Artemisz Hold istennő

Artemis Hold istennő Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

Bár elsősorban vadászként emlegetik, Artemisz a Hold istennője, Apollón ikertestvére, a 12 főisten egyike. A hegyeket, erdőket járja, vadászik nimfái társaságában.

Szűz istennő, aki ellenáll a férfiak szerelmének és csábításának. Megbünteti a birodalmába behatoló idegeneket, s azt sem tűri, hogy pártfogoltjait, a nimfákat és kedves állatait bántódás érje.

  • Otthonosan mozog az éjszakában, ahol hold- vagy fáklyafénynél bebarangolja birodalmát. Mint holdistennő, aki fényhozó is, gyakran ábrázolják fáklyával, vagy éppen a holddal a vállán, csillagokkal a feje körül.
  • Artemisz, védője a női szüzességnek és a beavatási szertartásoknak, hozzá imádkoztak a vajúdó asszonyok, óvó kegyelmébe ajánlották a kislányokat, s könnyű halált reméltek általa.

Miért éppen Artemisz lett a névadó?

  • Önmagamban sok „Artemisz-vonást” fedeztem fel, tevékenységeim is ezt tükrözik:
  • A hold az érzelmek, a belső világ, a psziché és visszatükrözés ősi szimbóluma. Artemisz azt a nőt jelképezi, aki otthonosan mozog saját lelki világa mélységeiben, nem fél alámerülni. Ezáltal feltárul előtte a belső birodalom, az álmok szimbólumvilága. Az ott megtapasztaltakat segítőként tudja hasznosítani.
  • Artemisz társai ebben a folyamatban a nimfák, melyek a szellemi segítséget, valamint az állatok, melyek az őserőket szimbolizálják.
  • Artemisszel hozhatók összefüggésbe azok a mozgalmak, melyek a nőket védik és segítik. Ezzel a céllal jött létre a „Nőnek lenni…” c. tréning. Az önismereti munka mellett fontos számomra társaságok, klubok szervezése, összetartása.
  • Artemisz, mint Hold istennő, annak földi aspektusát képviseli, melynek fontos ismérve a gyakorlatiasság. Segít, abban, hogy tanuljunk meg a saját lábunkra állni, a céljainkra koncentrálni és harmóniában élni a természettel. Kialakítva egy egészséges függetlenséget, saját belső értékeinknek akarjunk megfelelni.
  • Pusztító aspektusát a gyógyító folyamatban fel lehet használni, hiszen a megújulás és továbblépés előfeltétele az idejétmúlt dolgok „lerombolása”, meghaladása.
Önismereti folyamat lépései Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Adalék a patriarchális szemlélethez Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Görög mitológiai családfa Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Holotrop légzés Artemisz Önismereti Műhely Debrecen

Utazás Holotropiába

Halál, mint hűséges kísérője életünknek Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Johari ablak önismereti modell Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Karma és önismeret Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Személyiség modell az önismerethez Artemisz Önismereti Műhely Debrecen
Önfejlesztés Artemisz Önismereti Műhely Debrecen